Sprog

Barnet kan lære at:

*   Sætte ord på sine tanker, føleleser, oplevelser og handlinger.

*   Blive god til at tale og fortælle.

*   Bruge sit kropssprog.

 

Barnet kan øve sig med:

*   De andre børn i dagplejen.

*   Sin dagplejer.

*   Sig selv.

 

Barnet kan øve sig ved at:

*   Snakke med de andre børn.

*   Fortælle hvad barnet oplever.

*   Høre historier.

*   Sige rim og remser.

*   Synge.

 

Eksempler:

*   Lave kufferter med bl.a. sange, rim og remser

*   Historier

*   Lave billedlotteri

*   Ordlege

*   Vrøvlerim

*   Bevægelse/dans til rim og remser

*   Dukketeater

*   Fortælleteater (f.eks hvor en voksen fortæller det meste af historien og børnene har små

    replikker.

*   Fortællinger til tegninger

*   Fortælletæpper, fortællekapper, fortællehatte og fortællekufferter

*   Sprogkuffert

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE